Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2013

4431 11a1
xroszpunkax
1513 1a8b
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely viamyshirt myshirt
xroszpunkax
1229 8e0e 500
Reposted fromscorpix scorpix viamyshirt myshirt

November 30 2013

xroszpunkax
Aż wreszcie zdajesz sobie sprawę, że całe życie obijałeś się bez celu, czekając aż coś się zdarzy, coś wyjątkowego, coś naprawdę ważnego. Ale nie dzieje się nic, płynie tylko czas. (...) Człowiek czeka i czeka, jakby życie było pieniędzmi ulokowanymi w banku, depozytem, który zostanie kiedyś wypłacony, przyszłą fortuną. A potem otwierają mu się oczy i widzi, że życie to tylko drobne, które ma właśnie w tylnej kieszeni. 
— Andre Brink, "Sucha biała pora"

November 26 2013

xroszpunkax
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś? 
Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia vianajna najna
1046 7631
Reposted fromweheartit weheartit vianukot nukot

November 24 2013

xroszpunkax
6466 ec61
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viakatalama katalama
3875 701d

squeezy:

need to do this.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viakatalama katalama
xroszpunkax
3433 84ac
Reposted fromkatalama katalama
xroszpunkax
lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaasiuulaaa asiuulaaa
xroszpunkax
Przez chwilę widziałam Cię w tłumie. Później odkryłam, że ludzie którzy zostali rozdzieleni z kimś, kogo kochają, często dostrzegają ukochaną osobę w obcym człowieku. To ma jakiś związek z tym, że część mózgu odpowiedzialna za rozpoznawanie ludzi jest przegrzana i zbyt szybko reaguje. Ta okrutna sztuczka umysłu trwała zaledwie kilka chwil, ale to wystarczyło, żebym poczuła wręcz fizycznie jak bardzo Cię potrzebowałam.
— Rosamund Lupton
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaMiskaea Miskaea
xroszpunkax
xroszpunkax
Miałem krewnego, który studiował trygonometrię, aż mu wąsy odpadły, a kiedy już się wszystkiego nauczył, przyszła jakaś Buka i go zjadła. No i leżał potem w brzuchu Buki z całą tą swoją mądrością!
— ,,Muminki"
xroszpunkax
xroszpunkax
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości.
— Osiecka
Reposted fromcarly carly viaavooid avooid
xroszpunkax
0408 13ab
Reposted fromborn2die born2die viaavooid avooid
xroszpunkax
2306 13c7
;)
xroszpunkax
xroszpunkax
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś? 
Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia vianajna najna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl